Α.Ο.Κ.Καλυμνιακος – Αναγέννηση Ασφενδιου 3 – 1 19/01/2020